Search
Close this search box.

פורום קהלת עתר לבג”ץ נגד שר הביטחון, שר האוצר ומנהל רשות המיסים בעניין העברות הכספים לרשות הפלסטינית בניגוד לחוק

פורום קהלת עתר לבג”ץ נגד שר הביטחון, שר האוצר ומנהל רשות המיסים, נגד העברות הכספים לרשות הפלסטינית בניגוד לחוק, בייחוד על רקע החוק המחייב לקזז כספים שהרשות משלמת למחבלים ומשפחותיהם. הכספים מועברים בצורת הלוואות, כמקדמה מתקציב המדינה על חשבון כספי המיסים של הרשות הפלסטינית שיועברו אליה לפי חוקי היישום משנת התשנ”ה-1994. הפורום טוען כי לא ניתן להעביר כספים מתקציב המדינה ללא סעיף מסמיך בחוק תקציב המדינה. בנוסף, הפורום טוען כי חוקי היישום הסדירו את מערכת היחסים הכלכלית של מדינת ישראל עם הרשות הפלסטינית, וביתר שאת עשה זאת חוק ההקפאה, המגדיר כי יש להקפיא מתוך כספים המועברים לרשות הפלסטינית כדין את הכספים שהרשות הפלסטינית העבירה על פי חוקיה כמשכורות למחבלים ולבני משפחותיהם. העברת כספים שלא לפי חוקי היישום וחוק ההקפאה מייתרת אותם מתוכן ופוגעת ברשות המחוקקת. 

התוצאה: התיק תלוי ועומד.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות