Search
Close this search box.

שכר המורים: לא להעלאה גורפת, כן לתגמול מורים משקיעים ומצטיינים

מי אשם בכך שרבים מתלמידי התיכונים לא קיבלו תעודות, ובכך ששנת הלימודים הבאה כנראה לא תיפתח במועדה?

פרופ’ חיים שקד, יו”ר נשיאי המכללות לחינוך, סבור במאמרו (“באמת מגיעה למורים העלאת שכר?”, “ישראל היום”, 22.06) שמשרד האוצר אשם, כיוון שהוא לא נכנע לדרישות השכר של רן ארז. ההסבר של שקד נשמע בכל סכסוך לקראת הסכם שכר: חסרים מורים, בוודאי מורים טובים, ובלי שכר גבוה הם לא יגיעו. לשקד אין דרישות מארגון המורים בתמורה להעלאת השכר. הטענות של רן ארז מדוקלמות על ידי מי שאמון על פיתוח המורים למערכת.

מסקנותיו של שקד לא נגזרות אף מניתוחו שלו. ראשית, אם רצוננו למשוך צעירים איכותיים אל החינוך, מן הראוי שנתגמל את המורים המתחילים, ולא את הוותיקים. מסקנותיו של שקד לא נגזרות אף מניתוחו שלו. ראשית, אם רצוננו למשוך צעירים איכותיים אל החינוך, מן הראוי שנתגמל את המורים המתחילים, ולא את הוותיקים.

הטענה כי שכר המורים בארץ נמוך משכר המורים במדינות ה־OECD נכונה חלקית בלבד – לפי נתוני מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מורים מתחילים בכל שלבי החינוך אכן מרוויחים פחות ממקביליהם ב־OECD, אך מורים ותיקים בישראל מרוויחים מעל לממוצע ב־OECD. הסיבה לכך היא שגורם הוותק בקביעת השכר בישראל גבוה מהממוצע – מורים ותיקים מרוויחים כ־90% יותר ממורים מתחילים, אף שמחקרים מראים שכדי להביא כוח אדם איכותי נדרש שכר התחלתי טוב, ולא שכר גבוה בסוף הקריירה.

לפי הלמ”ס, השכר הממוצע של מורים בתיכון ב־2021 עמד על 16,640 ש’, הרבה מעל לשכר הממוצע במשק. אלו שמעל לגיל 55 מרוויחים בממוצע 22,200 ש’ – שכר נאה לכל הדעות. גם אם השכר צריך לעלות כדי לשפר את איכות ההוראה, יש לעשות זאת בחוכמה.

פרופ’ שקד בעצמו כתב כי קיים מחסור רב, בעיקר במורים לאנגלית, למתמטיקה ולמדעים, אך המסקנה המתבקשת היא כי יש להעלות את השכר במקצועות שבהם יש למורים אפשרויות השתכרות טובות יותר בחוץ, ולא שיש להעלות לכולם את השכר באותה המידה. מי שמתנגד בכל תוקף לתוספת שכר מותאמת למורים אלו הוא רן ארז.

כשהשכר לא מתגמל איכות או השקעה, מקבלים פחות איכות ופחות השקעה. כל מורה יודע שיש פער גדול בין מורים – פרט לפערי האיכות, חלקם נוטלים על עצמם תפקידי ניהול תובעניים שלא מתגמלים מספיק, ולכן הם קשים לאיוש. יתרה מכך, מורה טוב שיביא את תלמידיו להישגים טובים לא יתוגמל על כך באופן אישי. מדוע שמישהי עם יכולות טובות תגיע ללמד, תשקיע ותשרוד, כשמישהי לצידה תקבל את אותו השכר באפס מאמץ?

די שהסכם השכר הקרוב ישפר את איכות ההוראה, עלינו לדרוש מכל הצדדים להתעקש על העקרונות הבאים: צמצום פערי השכר בין המתחילים לוותיקים, תוספות שכר במקצועות שבהם יש מחסור, תגמול גדול יותר על תפקידים ובונוסים על הצלחה, וכן – גם פישוט תהליך הפיטורים של אלו שלא מתאימים. העלאה גורפת לכלל המורים לא תועיל, בדיוק כפי שלא הועילה בהסכמי השכר הקודמים, אלא היא תהווה תוצאה של עצלנות וקיבעון.

פורסם לראשונה ב“ישראל היום”

Author

אברהם תומר
אברהם תומר

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות