Search
Close this search box.

שלטון מקומי בישראל בימי קורונה

פורום ארגון חברי וחברות המועצות (אח”מ) והמחלקה לשלטון מקומי בפורום קהלת מזמינים את הציבור הרחב, עובדי רשויות וחברי מועצה להשתתף בשיח מקוון בנושא:

פעולתם של הרשויות המקומיות בתקופת משבר – סיכום ביניים: לקחים, רעיונות ותובנות

20.5.2020                    16:30-17:45

בהשתתפות:

ד”ר עליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש

עו”ד ד”ר מורן נגיד, מנהלת היחידה לשלטון מקומי, שיתוף ציבור וקהילה בפורום קהלת

עו”ד ד”ר אורית רישפי, מומחית לתכנון ערים, מייסדת פורום אח”מ

יוגב שרביט, כלכלן מוניציפלי, המדד המוניציפלי

אורי אוהד, ראש עיריית פ”ת לשעבר וחבר מועצת העיר

עו”ד אביעד סיני, חבר מועצת פרדס חנה כרכור

אבי בלדי, עמית מחקר בפורום קהלת וחבר מועצת גבעת זאב

מנחה: עו”ד ד”ר אורית רישפי

פתיחה וסיכום

16:30-16:45 – עו”ד ד”ר מורן נגיד

תפקידה של הדמוקרטיה המקומית בעתות משבר

16:45-16:55 – עו”ד אורי אוהד

אופוזיציה עירונית בשעת חירום – אקטיביות והובלת תהליכים

16:55-17:15  – ד”ר עליזה בלוך

אחריות בשעת משבר

17:15-17:25 – יוגב שרביט

התמודדות של ערים בעולם עם הקורונה

17:25-17:35 – עו”ד אביעד סיני

חיזוק העסקים הקטנים סביב המשבר

17:35-17:45 – אבי בלדי

דיגיטציה בשלטון המקומי – האם הגיעה השעה?

האירוע ישודר בעמוד הפייסבוק של פורום קהלת ופורום אח”מ

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות