Search
Close this search box.

שקט, חולבים

מס חברות
מפורסמת אמירתו של וינסטון צ’רצ’יל על לחימתם ההרואית של טייסי חיל האוויר המלכותי במהלך הקרב על בריטניה במלחמת העולם השנייה: “מעולם לא חבו רבים כל כך, הרבה כל כך, למעטים כל כך”. נראה ששר האוצר היקר לכולנו משה כחלון עושה כל מאמץ לשבור את השיא הזה, באופן מילולי ככל האפשר. כך לדוגמה, קודמה בחיפזון חסר פשר רפורמה היסטרית ובעייתית כמעט מכל בחינה במשק החשמל, שבימים אלו קורסים מרכיבים משמעותיים ממנה וייתכן שכלל לא תצא אל הפועל. במסגרת הרפורמה הורחב והובטח המונופול של חברת החשמל בהולכה, בחלוקה ובמנייה, ובשביל כל הטוב הזה נדרש הציבור לשלם כשבעה מיליארד שקלים של “מתנים לעובדים” מהמפונקים בארץ שישולמו בתעריף החשמל בשנים הקרובות ולמחול לחברת החשמל על חובות נוספים במיליארדים. באותו האופן הוסדר השבוע משק החלב בישראל לעשור הקרוב בהסכם שחתמו משרדי האוצר והחקלאות עם נציגי הרפתנים. המדינות האחרונות בעולם שמסדירות ייצור חלב באמצעות מכסות ממשלתיות הן קנדה וישראל. קנדה, וזה הבדל חשוב, מייצאת חלק ניכר מהחלב שהיא מייצרת ולכן הקרטל פוגע באזרחי המדינות שרוכשות ממנה חלב ולא באזרחיה. ישראל, לעומת זאת, מייצאת מעט מוצרי חלב ולכן הנטל הנוסף של הקרטל מוטל עליכם, הקוראים. ההסדר כולל כמה מרכיבים חיוביים, כגון המשך הורדת המכסים על ייבוא מוצרים מסוימים, ששר האוצר יכול לבצע באופן חד-צדדי בהינף עט, אך בעיקר מעגן את התכנון לעשור נוסף לפחות וכולל מענק של 450 מיליון שקלים לכמה מאות רפתנים. קבוצת לחץ נוספת שתקבל כנראה בקרוב את כל מבוקשה משר האוצר היא השוטרים והסוהרים. לפני עשורים התחייבה המדינה להצמיד את שכרם לזה של קציני צה”ל, בכפוף לאישור ועדה ממשלתית. לפני כעשור נערכה בצה”ל רפורמה שהקלה על פיטורי קצינים, שכללה גם תוספת שכר בגין “העדר קביעות”. ואכן, מאות רבות של קציני צה”ל מפוטרים מדי שנה. השוטרים והסוהרים דורשים לקבל תוספת דומה, למרות שיש להם קביעות כמעט מוחלטת. במקום לקבל החלטת ממשלה הקובעת שאין מקום להחיל את ההצמדה בעניין זה, שר האוצר יחד עם השר לביטחון פנים החליטו לשלם לשוטרים ולסוהרים תוספת שכר שתצטבר לכ‑16 מיליארד שקלים בשנים הבאות. מדובר בתוספת שכר ממוצעת של כ‑300 אלף שקלים לקבוצה של כ‑55 אלף איש, בגין העדר קביעות שממנה הם נהנים באופן קבוע מאוד. ויש גם את עשרת מיליארד השקלים שהובטחו לפני כמה חודשים בשקט בשקט לאגד, קואופרטיב פרטי שהפך קבלת מימון ממשלתי לאומנות, ועוד ועוד דוגמאות. העובדה שבארבע השנים האחרונות לא שבתה אף קבוצת לחץ מרכזית איננה מעידה על כישורי המשא ומתן יוצאי הדופן של שר האוצר, אלא בעיקר על כישורי המתן המופלאים שלו. מסיבות עיתונאים וחיוכים היום, מינוס בחשבון הלאומי והפרטי מחר.   המאמר פורסם לראשונה בבשבע

Author

עו”ד מאיר רובין (נריה)
עו”ד מאיר רובין (נריה)

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות