Search
Close this search box.

שרת החינוך מתפשרת על חשבוננו

הצעת שרת החינוך לבטל חופשות בשלושה ימי אסרו חג, ל”ג בעומר ותענית אסתר, בתמורה לחמישה ימי חופשה גמישים למורים, היא תזוזה ראשונה בכיוון הנכון, אבל אסור להסתפק בכך.

עד כה נראה היה כי השרה שאשא ביטון מתאמת עמדות עם יפה בן דויד כנגד משרד האוצר.

חשוב להזכיר לשרה שהיא מייצגת את כולנו, ולא את האינטרסים של הסתדרות המורים. הסוגיה החשובה ביותר בסכסוך הנוכחי איננה סוגיית החופשות, אלא סוגיית תנאי העסקת עובדי ההוראה.

לפי הפרסומים, יפה בן דויד דורשת העלאה אחוזית, או לכל הפחות שקלית באופן שווה לכל עובדי ההוראה, ובהם גם הוותיקים שמרוויחים שכר טוב יחסית, גם בהשוואות בינלאומיות.

באוצר דורשים, בצדק, להשטיח את גרף השכר, כלומר: העלאה לכלל המורים, אבל באופן הפוך לוותק. אך ישנם במשא ומתן סעיפים חשובים אף יותר.

הראשון הוא: הצורך לתת תוספות שכר משמעותיות יותר על תפקידים נוספים, כגון: חינוך כיתה, ריכוז שכבה או מקצוע, וכן הלאה, וכן על הוראת מקצועות שבהם קיים מחסור במורים, באופן שבו התוספות הללו לא תושפענה מהוותק. סעיף זה יאפשר למנהלים לתגמל על השקעה ועל מצוינות. חשוב לאפשר למנהלים גמישות מסוימת בקביעת התפקידים לפי צורכי בית הספר.

הסעיף השני הוא מתן אפשרות לסיום העסקת מורים באופן קצר ויעיל. אין הרבה מורים גרועים במערכת, אבל אלו שכן – גורמים נזק רוחבי. חשוב לאפשר למנהלים לפטרם על פי חוקי העבודה במשק, עם מתן פיצוי הולם. המסלול הקיים היום לפיטורי מורה הוא ארוך, מסובך וכרוך במוקשים משפטיים שבפועל מונעים פיטורים.

גם בתחום העסקת המנהלים חייבת לבוא רפורמה, שתקל על הכנסת מנהלים איכותיים למערכת באמצעות צמצום תנאי הסף, ובמקרה הצורך תקל גם על החלפתם.

חינוך ילדינו איננו משחק. כדי לרתום את הטובים, יש לדחות את מי שאינם מתאימים, על אף אי־הנעימות הכרוכה בכך. עם זאת, סיום העסקת מורים, כל עוד אינו מתרחש בנסיבות חמורות, לא צריך להיות כרוך בביטול רישיון הוראה. בהחלט ייתכן שמורה מסוים לא יצליח בבית ספר אחד אך יתאים לאחר. רק לאחר תנאים בסיסיים אלו, שחשיבותם לאיכות החינוך לא תסולא בפז, יש לדון  בשינוי לוח החופשות.

הרעיון המקורי, שעליו גם התחייבה השרה שאשא ביטון לפני הבחירות, הוא לעבור לשבוע למידה של חמישה ימים, ובמקום ימי שישי ללמד בימים שכיום הם ימי חופשה לתלמידים, אך ימי עבודה עבור הוריהם.

יש לקיים בימי שישי מסגרות אלטרנטיביות מסובסדות חלקית, שינוהלו על ידי הרשויות המקומיות, או על ידי מתנ”סים, עבור הורים שחפצים בהן. חמשת ימי החופשה, שאותם כבר הסכימה שאשא ביטון לבטל, הם התחלה טובה, אך לא מספיקה. ביטול 37 ימי שישי בשנת הלימודים יאפשר תוספת של יותר מחמישה ימי לימודים לאורך השנה, כך שהחופש הגדול יקוצר מעט, ולימודים סדירים יתקיימו גם לפני פסח. 

פורסם לראשונה בישראל היום.

Author

אברהם תומר
אברהם תומר

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות