Search
Close this search box.

תכנית ג’ורג’ מייסון לתואר שני במשפטים

תשובות לשאלות שנשאלו על התכנית:   1. מה גובה המלגה? שכר לימוד מלא, ביטוח בריאות, והשאר בהתאם להרכב המשפחה. 2. האם יכול להגיש מועמדות מי שיקבל תואר רק בסוף השנה? אם עומד בתנאי הקבלה לג’ורג’ מייסון, אפשר. 3. האם זה גם לבעלי תואר שני במשפטים? כן. 4. מה נחשב תלמידים מצטיינים, האם יש רף ציונים מסוים שרק מעליו כדאי להגיש מועמדות? גמיש לפי שילוב תארים, מוסדות וכדו’. 5. האם שני הממליצים חייבים להיות מתחום המשפט? יכולים להגיע מכל תחום. 6. כמה מקומות יש? עד שניים. 7. האם הפורום דואג לכל ענייני האשרות (ומה לגבי בני/בנות זוג)? נסייע אך האחריות על המועמד, לעצמו ולמשפחתו.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות