Search
Close this search box.

תמחור חניה כפתרון תחבורתי ארוך טווח

אשר מאיר בכנס פיוצ'ר מוביליטי

מתוך כנס חניה ותחבורה 2019:

אחרי הדיבורים על הפתרונות אני צריך להודות אנחנו בפתרון של כל הבעיות הפתרון בטווח הקצר. הפתרון בטווח ארוך זה פשוט לשלם על החניה. החניה בחינם היא אסון גדול. יוצרת את כל הבעיות. הפתרון זה לא תחבורה ציבורית. ולא שיתופית. ולא התקנים. כל אלו יסתדרו אם יש תשלום. כל הבעיות שלא מוצאים מקום חניה- תמיד ימצאו את החניה. כשהמחיר על החניה יהיה מספיק גבוה, ברגע שהחניה בתשלום- אז אנשים יאלצו לנסוע בתחבורה ציבורית. ברגע שמשלמים על התחבורה ברכב פרטי אנשים יעדיפו תחבורה ציבורית. אין חניה. כי זה לא בחינם. ולכן, אנחנו מסתכלים על כל הבעיה של פתרונות החניה. הפתרון הוא פשוט מאוד שמחייב לשלם על החניה, מחיר שמגיע למיצוי מירבי של מקומות החניה. כשמסתכלים על הקושי לעשות את זה- קושי פוליטי שצריך למצוא פתרון, ולזה אנו מרכזים את כל האנרגיות שלנו, איך מגיעים לכך. היום זו התאבדות פוליטית כי בכל מקום שראש עיר יגיד ‘שמרגע זה כולם משלמים על חניה’. אנחנו רוצים להציב מנגנונים פוליטיים שיאפשרו לראש עיר את הפתרון הנכון, המובן מאליו שיש משאב יקר וחשוב שצריכים לשלם עליו, אם אתה רוצה לעשות בזה שימוש. יש כמה רעינות שבקצרה נפרוס.

אנחנו קיבלנו השראה ממי שכתב ספר בנושא הזה של ‘המחיר הגבוה של החניה בחינם’. שנבין כמה זה אסון, שהחניה בחינם, בעיות נוצרו מזה. כל הכנס אמר את הבעיות שנוצרות מזה שהחניה בחינם. לא מוצאים חניה. יושב אדם שאולי נסע לחו”ל והוא תופס את המקום חניה. היחס בין חניה ‘ללא חניה’ מבחינת נדל”ן- לקויה. הכל בחינם לכן לא מוצאים חניה. אם זה יהיה בתשלום- כולם היו מוצאים. והלחץ לעשות עוד מקומות חניה היה יורד. הכסף עכשיו נמצא כדי לממן את הדברים האלו. הייתה הכנסה מאוד גדולה מהמקומות האלו. יש גם בעיה של צדק חלוקתי- האנשים הכי עשירים, הכי אמידים זה אנשים עם מכוניות ולהם שופכים הכי הרבה כסף על מקומות החניה, ולכן התפיסה שהמחיר הגבוה של החניה בחינם זה דבר שאצלנו מובן מאליו, והשאלה למה אם הפתרון כל כך מובן מאליו למה זה לא מובן מאליו לכולם?

דבר שמתבקש מהפתרון שלנו זה שצריכים לכל הפחות לא לתת תו חניה חינם לתושבים, כל מי שרוצה לעשות שימוש במשאב ‘הסופר יקר’ והחשוב הזה- חניה ישלם לפי שוויו. גם כן היום המחיר האחיד ‘כחול לבן’ זה 5 ₪. יש הרבה מאוד מקומות שגם כחול לבן לא תמיד המחיר לא מספיק גבוה. אנו מאוד תומכים במהלך שיעלו את המחיר האחיד במקומות הומים. לדעתי צריך להיות 10 ₪ או 20 שקל כתקרה, שיהיה מחיר אחיד ארצי. ולכן אנחנו חושבים שהפתרון צריך להיות תמחור הוגן וסביר של מקומות החניה. למה זאת הבעיה הפוליטית – אז אנחנו יש לנו אנחנו חושבים שהבעיה לא מצליחים לתגמל את התושבים. מוותרים על מקומות החניה. העירייה מקבלת מזה הרבה כסף והרבה תועלת במקום תזרים יותר טוב של החניה.

למה בסך הכל האזרחים לא כולם תומכים בדבר הזה? הם יכולים להוריד את הארנונה לאפס רק מההכנסות . לא היה צריך לשלם ארנונה. ההכנסות היו כל כך גדולות. יש לך חברה של חניונים עם 100,000 בעלי מניות לא נותנים לעצמם מקומות חניה חינם. הם מנהלים את החניון בצורה עסקית ואחר כך מטפלים ברווחים. הרעיון למצוא מנגנון פוליטי שיתן אפשרות לתגמל את האזרח, את התושב, על זה שהוא לא מקבל חניה חינם אלא מקבל את פירות החניה. מה שאנחנ וחושבים בסופו של דבר- הפתרון הפוליטי תמורה כספית מובנית ויש לנו כמה מנגנונים.

מה שיותר חשוב- זה המנטליות. לתת לאזרח להרגיש שהוא מרוויח מזה. אנו חושבים שיש דרך לתגמל ישירות. פשוט לשלוח צ’ק לאזרח על ההכנסות החניה. מקבלים תווי חניה במספר ריאלי שאפשר למצוא חניה. אפשר להוסיף בארנונה שכתוב החזר חניה.

בסופו של דבר המטרה שיהיה מודל- להוציא לדרך להבטיח לאזרח שהוא יראה את הפירות של התמחור של החניה. זה בסך הכל הפתרון שאנו מציעים.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות