Search
Close this search box.

אבדן דרך ציוני

כנסת. צילום רפאל ניר
ביום ראשון (16.12) אמורה לעלות לועדת השרים לענייני חקיקה ההצעה הבאה של ח”כ חמד עמאר ואחרים: כ. הצעת חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון – הרחבת תחולת ההגדרה העצמית הלאומית במדינת ישראל לעדה הדרוזית) (עמ’ 64): תיאור ההצעה: מוצע להוסיף לסעיף ההגדרה העצמית בחוק היסוד, מלבד העם היהודי, גם “כל מי שקשר את גורלו עם מדינת ישראל”. אכן יש להוקיר את העדה הדרוזית ואת כל הקבוצות שקשרו את גורלם עם גורל העם היהודי בכלל ובהגנה על מדינת ישראל בפרט. ישנן דרכים שונות לבטא הוקרה זו. אולם ההצעה הנוכחית שתעלה לועדת השרים מבטאת אבדן מוחלט של המצפן והמצפון הציוני של מדינת ישראל. ההצעה בעצם קוראת למדינת כל אזרחיה או למדינת כל לאומיה ביחס לכל מי שיואיל לוותר על מלחמתו במדינה. להפוך את ישראל ללאומיות אזרחית נוסח צרפת או לדו/רב לאומית נוסח בלגיה או שווייץ. לפי ההצעה אולי נצטרך גם לתת זכויות שבות ותפוצות לדרוזים בסוריה ובלבנון ולהוסיף מוטיבים דרוזיים להמנון ולדגל? הברית שלנו עם אחינו הדרוזים מבוססת על קבלתם שבמישור הלאומי ישראל היא מדינת לאום יהודית. מבלי לפגוע כמובן במחויבותה השוויונית לכל אזרחיה במישור זכויות הפרט. האם מגישי ההצעה מציעים גם לתקן את מגילת העצמאות: בארץ ישראל קמו העם היהודי והעם הדרוזי..? ההצעה המנוגדת חזיתית לסעיף 7א בחוק יסוד הכנסת עד כמה שהדבר מדהים, למעשה ההצעה הזו היא עילה לפסול את מגישיה מהתמודדות בבחירות לכנסת בשל שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. גם את עצם הנחת ההצעה היה צריך לפסול לפי סע’ 75 לתקנון הכנסת. סעיף אשר קובע כי: “נשיאות הכנסת לא תאשר הצעת חוק שלדעתה שוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי או שהיא גזענית במהותה”. אפילו עזמי בשארה, להבדיל, לא העז להניח הצעת חוק למדינה דו-לאומית.  

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות