Search
Close this search box.

אתגר המורים במערכת החינוך והסכם השכר

אתגר המורים

סוגיית משבר כוח ההוראה במערכת החינוך עולה מידי קיץ לסדר היום הציבורי, כאשר מנהלים ונציגי רשויות מדווחים על מחסור במורים. בימים או בשבועות הקרובים צפוי להיחתם הסכם שכר עם ארגון המורים העל-יסודי, כאשר הסכמי שכר הם בפועל הזדמנות כמעט יחידה לשינויים משמעותיים במערכת. מטרתו של מסמך זה היא להציג צעדים שהממשלה צריכה לנקוט במסגרת הסכם השכר על מנת להתמודד עם משבר ההוראה בחינוך הרגיל, להגביר את אטרקטיביות המקצוע ולשפר את איכות ההוראה.


I removed from here a Loop Grid called  Type Posts and Template called Elementor  Loop Writer – small template.

Advanced query options: dynamic related posts

אברהם תומר

תוכן נוסף

More

פורום קהלת

תפריט נגישות