Search
Close this search box.

בקשת הצטרפות כידיד בית המשפט בנושא שביתת הנמלים

על רקע איומי השביתה בנמלים של ההסתדרות, פורום קהלת הגיש בקשה להצטרפות להליך כידידי בית המשפט, יחד עם עמותת תחרות ועמותת האינטרס שלנו. הפורום טען כי החלטת המדינה לאפשר פקירת מטען בנמל הצפון אינה יכולה להיות עילה לשביתה, שכן מדובר בסכסוך פוליטי ולא סכסוך עבודה, כפי שנקבע בפסיקת בית המשפט העליון בעניין בזק. 

מטעם זה הפורום טען כי יש להוציא צו מניעה נגד השביתה, 

כפי שביקשו התאחדות התעשייניום ואיגוד לשכת המסחר. המבקשים טענו כי צירופם לדיון נדרש הן משום שמדובר בגופים אזרחיים שאינם בעלי עניין כלכלי ספציפי אלא מייצגים את ציבור רחב, העלול להיות הנפגע העיקרי מקיומה של שביתה, והן משום הניתוח המשפטי שיבקשו להציג בפני בית הדין הנכבד שיתרום לבירור טוב יותר והכרעה נכונה.

התוצאה: הבקשה להצטרף כידידי בית המשפט נדחתה.

I removed from here a Loop Grid called  Type Posts and Template called Elementor  Loop Writer – small template.

Advanced query options: dynamic related posts

תוכן נוסף

More

תפריט נגישות