Search
Close this search box.

חופש מידע על מגבלות בתקופת בחירות

לפני כמעט שנתיים, כשהוכרזו בחירות בפעם השנייה והבנו שתקופת בחירות יכולה להיות תהליך מתמשך, רצינו ללמוד מה לפי היועץ המשפטי לממשלה אסור ומה מותר לממשלה בתקופת בחירות. בקשנו שמשרדי הממשלה יעבירו לנו את חוות הדעת שקבעו אילו פעולות אסורות או מותרות. היועמ"ש בהתחלה סירב, אחר כך התרצה אך רק באמצעות "מתווה" שלמעשה לא חושף את חוות הדעת אלא רק נותן מידע סטטיסטי כללי. הפורום עתר לבית המשפט המחוזי בירושלים ובדיון שהתקיים השופטת השיתה על המדינה הוצאות בסך 10,000 ש"ח. פרטי העתירה, הדיון ופסק הדין לפניכם:

I removed from here a Loop Grid called  Type Posts and Template called Elementor  Loop Writer – small template.

Advanced query options: dynamic related posts

פורום קהלת

תוכן נוסף

More

פורום קהלת

תפריט נגישות