Search
Close this search box.

עתירת פורום קהלת נגד חוות הדעת של המשנה ליועמ”ש דינה זילבר בעניין החטיבה להתיישבות

הנחיות אופרטיביות מטעם יועץ משפטי פוגעות בעיקרון היסוד של הפרדת רשויות ועיקרון חוקיות המינהל.
פורום קהלת הגיש את העתירה כדי לעמוד על העמדה העקרונית של הפרדת רשויות, עצמאות הרשות השלטונית והגבלת מגמת הרחבת הסמכויות של היועמ”ש. תוצאה: העתירה נמחקה.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות