Search
Close this search box.

פורום קהלת ביקש להצטרף כידיד בית המשפט בעניין שאלת השפיטות ושאלת זכות העמידה של העותר – שגריר אוקראינה – מול ממשלת ישראל 

פורום קהלת ביקש להצטרף כידיד בית המשפט בהליך. הפורום ביקש להציג התייחסות לשאלות שהעתירה מעלה באופן חסר תקדים – שאלת שפיטות הטענות שבעתירה ושאלת זכות העמידה של העותר. הפורום טען כי הנושא הדומיננטי בעתירה הוא מדיני ולא משפטי – מדיניות הכניסה לישראל נוכח גם נמלטים מן המלחמה שאינם פליטים לפי אמנת הפליטים –  ועל כן יש לדחות את העתירה על הסף. הפורום גם טען כי העותר מייצג בפועל את שגרירות אוקראינה, ויחסים בין לאומיים אינם נידונים בבית המשפט. לפיכך בנוסף לאי השפיטות יש לדחות את העתירה גם מחמת העדר זכות עמידה. הפורום טען כי ההידרשות לעתירה או הוצאת צו על-תנאי בעניינה משמעותם מתן פתח להתערבות זרה בענייניה הפנימיים של ישראל ופגיעה בריבונותה, פגיעה בהפרדת הרשויות והכנסת בית המשפט לזירת יחסי החוץ.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות