Search
Close this search box.

פורום קהלת הגיש ערעור בהמשך לתובענה  הייצוגית נגד הסתדרות החדשה, הגובה כרשות ציבורית דמי חבר שלא כדין

פורום קהלת הגיש ערעור לבית המשפט לעליון לאור דחיית התובענה הייצוגית בבית המשפט המחוזי.

התובענה המקורית הוגשה נגד גביית דמי חבר ודמי טיפול מעבר למה שמותר לפי חוק האגודות העותומניות.

הפורום הגיש את התובענה מכיוון שההסתדרות גובהה מחבריה וממי שמשלמים לה דמי טיפול בגובה מאות ואלפי שקלים. כל זאת בניגוד לסמכויותיה כאגודה עות'מאנית. במשך שנים מתעקשת ההסתדרות לשמר את מעמדה כאגודה עות'מנית על מנת להיפטר מחובות השקיפות והדיווח המוטלות על תאגידים אחרים. אך בנוגע לתשלום דמי חבר ודמי הטיפול התעלמה ההסתדרות מן ההגבלות המוטלות עליה כאגודה עות'מנית.

בית המשפט המחוזי דחה את העתירה תוך שקבע כי התשלומים שגובה ההסתדרות אינם גבייה של גוף הממלא תפקיד ציבורי 'לפי דין', ולכן לא ניתן לברר את התביעה כתובענה ייצוגית נגד רשות. הפורום סבור כי זו קביעה שגויה, וכי התשלומים שההסתדרות גובה בכפייה הם באופן מובהק תשלומים כאלה, ואין לאפשר מצב שבו תוענק

להסתדרות חסינות מפני תובענות ייצוגיות בגין גבייה זו.תוצאה: תיק תלוי ועומד.

I removed from here a Loop Grid called  Type Posts and Template called Elementor  Loop Writer – small template.

Advanced query options: dynamic related posts

פורום קהלת

תוכן נוסף

More

תפריט נגישות