Search
Close this search box.

פורום קהלת הגיש ערעור לבית המשפט העליון בעניין גביית דמי חבר שלא כדין



הפורום הגיש את התובענה מכיוון שההסתדרות גובהה מחבריה וממי שמשלמים לה דמי טיפול בגובה מאות ואלפי שקלים. כל זאת בניגוד לסמכויותיה כאגודה עות’מאנית. במשך שנים מתעקשת ההסתדרות לשמר את מעמדה כאגודה עות’מנית על מנת להיפטר מחובות השקיפות והדיווח המוטלות על תאגידים אחרים. אך בנוגע לתשלום דמי חבר ודמי הטיפול התעלמה ההסתדרות מן ההגבלות המוטלות עליה כאגודה עות’מנית.
תוצאה: תיק תלוי ועומד, נקבע דיון בבית המשפט העליון

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות