Search
Close this search box.

פורום קהלת הגיש עתירה לבג"ץ כנגד צו תכנון משק החלב


שר החקלאות קבע את סך ייצור משק החלב לשנת 2021 על 1.5 מיליארד ליטרים חלב, בדיוק כמו ב 2020 ונמוך בכ- 30 מיליון ליטרים משנת 2019, זאת למרות שמידי שנה אוכלוסיית ישראל גדלה בכ- 2% בממוצע.

העותרים אף תוקפים את הסדר "החומה הסינית", הסדר לפיו 42% מייצור החלב בישראל ייעשה על ידי מחלבות משפחתיות קטנות. בשל העובדה שמחיר החלב בישראל נקבע לפי הרכב יצרני החלב וגודלם מחיר החלב בישראל מתייקר הודות להסדר זה. לפי העתירה ההסדר אינו מעוגן בנתונים ובהחלטות מדיניות מסודרות ומהווה הלכה למעשה פגיעה בחופש העיסוק וגורם מרכזי ליוקר החלב בישראל. נזכיר שלפי נתוני ה OECD לשנת 2017, מחירי החלב והביצים בישראל יקרים בכ- 80% ממחירם באירופה.

המשך הנימוקים בקבצים המצורפים.

I removed from here a Loop Grid called  Type Posts and Template called Elementor  Loop Writer – small template.

Advanced query options: dynamic related posts

פורום קהלת

תוכן נוסף

More

פורום קהלת

תפריט נגישות