Search
Close this search box.

תובענה ייצוגית נגד גביית דמי חבר מעבר למותר לפי חוק האגודות העותומאניות


הפורום הגיש את התובענה משום שההסתדרות גובהה מחבריה דמי חבר, ודמי טיפול ממי שאינם חבריה, בשיעור גבוה מן המותר לפי חוק האגודות העותומניות.
במשך שנים מתעקשת ההסתדרות לשמר את מעמדה כאגודה עות’מנית כדי להיפטר מחובות השקיפות והדיווח המוטלות על תאגידים אחרים. אך בנוגע לתשלום דמי חבר ודמי הטיפול התעלמה ההסתדרות מן ההגבלות המוטלות עליה כאגודה עות’מנית תוצאה: התובענה נדחתה על הסף, הוגש ערעור לעליון.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות