Search
Close this search box.

פורום קהלת הגיש תובענה ייצוגית נגד הסתדרות החדשה, הגובה כרשות ציבורית דמי חבר שלא כדין

ההסתדרות

פורום קהלת הגיש תובענה ייצוגית בשם שני תובעים נגד הסתדרות החדשה, הגובה כרשות ציבורית דמי חבר ודמי טיפול (מעובדים שאינם חבריה) מעבר למה שמותר לפי חוק האגודות העותומניות.

במשך שנים מתעקשת ההסתדרות לשמר את מעמדה כאגודה עות’מנית כדי להיפטר מחובות השקיפות והדיווח המוטלות על תאגידים אחרים. אך בנוגע לתשלום דמי חבר ודמי הטיפול התעלמה ההסתדרות מן ההגבלות המוטלות עליה כאגודה עות’מנית.תוצאה: התובענה סולקה על הסף, הוגש ערעור לעליון.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות