Search
Close this search box.

פורום קהלת הצטרף לדיון בנושא תכנית הכשרה לחרדים לשירות המדינה

בית הדין הארצי לעבודה. צילום golf bravo
בית הדין האזורי לעבודה הקפיא לפני חודש, בצו ביניים, את תכנית ‘משפיעים’ – תכנית הכשרה לחרדים מצטיינים לקראת שילובם בשירות המדינה. הסיבה היא ששדולת הנשים הגישה ‘תובענה ציבורית’ נגד התכנית משום שהיא מתקיימת בהפרדה בין המינים, והקורס לגברים נפתח ראשון. המדינה ערערה לבית הדין הארצי נגד הקפאת התכנית. פורום קהלת, יחד עם עוד שתי נשים חרדיות שהגישו מועמדות לתכנית, ביקש להצטרף לערעור. בית הדין הארצי לעבודה קבע כי פורום קהלת והנשים החרדיות רלוונטיים להליך לא פחות מאשר ‘שדולת הנשים’, והורה לצרפנו. בפסק דינו ביטל בית הדין את צו הביניים של בית הדין האזורי, ותכנית ‘משפיעים’ תמשיך בינתיים כמתכונתה, עד להכרעה בהליך לגופו של עניין. הנה בקשת ההצטרפות שלנו, והנה פסק הדין. שדולת הנשים בינתיים עתרה לבג”ץ נגד פסק הדין של בית הדין הארצי, נגד המדינה ונגדנו.   *עדכון: בג”צ דחה ב-15 במאי את עתירת “שדולת הנשים”.

Author

עו”ד אריאל ארליך
עו”ד אריאל ארליך

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות