Search
Close this search box.

פורום קהלת יזם עתירה בעקבות אי הכרה בתואר ברפואה של עולה חדש על ידי משרד הבריאות


פורום קהלת הגיש את העתירה מתוך מטרה של עידוד העלייה והקלה על חסמי עלייה לא נחוצים ומתוך מגמה של צמצום הפגיעה בחופש העיסוק למידה הראויה. תוצאה: העתירה נמחקה בהסכמת הצדדים לאחר קבלת הצעת בית המשפט.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות