Search
Close this search box.

פורום קהלת מבקש להצטרף כידיד בית המשפט בעתירה נגד חוק מעמד החט”ל

בבקשת ההצטרפות כידידי בית המשפט שהוגשה לבג”צ הפורום התמקד בניתוח המשפטי של שאלת גבולותיה של אצילה מבחינת המשפט החוקתי, של מאפייני האצילה מבחינת המשפט המינהלי, וסיווג החלטת הממשלה בהקשר זה   לחץ על העמוד הראשון לבקשת ההצטרפות המלאה >>>       בגץ הראל-חטל – הצטרפות כידיד    

Author

עו”ד אריאל ארליך
עו”ד אריאל ארליך

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות