Search
Close this search box.

פנייה ליועמ"ש בנוגע למדיניות החקירה והתביעה בעקבות הפרעות הלאומניות ב"שומרי החומות"

פורום קהלת פנה היום במכתב ליועמ"ש ד"ר אביחי מנדלבליט בנוגע למדיניות החקירה והתביעה בעקבות הפרעות הלאומניות בשבועות האחרונים.
פורום קהלת הדגיש במכתב את חשיבותן של פעולות אכיפה נחושות, מחמירות ומרתיעות נגד הפורעים וקרא לתת ביטוי למלוא חומרתן של ההתקפות כאירועים לאומניים המוניים שנועדו לחתור תחת יסודות ריבונות מדינת ישראל ותחת עצם הקיום היהודי בארץ ישראל.
פורום קהלת פירט 6 פעולות שבהן הכרחי לנקוט בתחום האכיפה והחקירה.

I removed from here a Loop Grid called  Type Posts and Template called Elementor  Loop Writer – small template.

Advanced query options: dynamic related posts

פורום קהלת

תוכן נוסף

More

תפריט נגישות