Search
Close this search box.

צעד חשוב לקראת עלייתם של רופאים יהודים מצרפת

אחד החסמים המשמעותיים העומדים בפני עולים, בעיקר ממדינות המערב, הוא (אי) ההכרה ברישוי מקצועות שרכשו בעמל רב במדינות מוצאם. דוגמא קפקאית שהגיעה לידיעת פורום קהלת היתה של בוגרי שש שנות לימוד בבתי ספר לרפואה מצרפת שלימודיהם לא הוכרו בישראל כדי להתחיל בארץ התמחות וזאת משום שככלל בוגרי הלימודים בצרפת מקבלים את תואר ה-MD רק לאחר ההתמחות. יצויין שאותם רופאים לעתיד רכשו את אותו ידע וכישורים שרוכשים תלמידי הרפואה בישראל. פורום קהלת יצא למערכה במטרה לאפשר לאותם עולים מצרפת להתחיל כאן התמחות והיום הגיעה הבשורה שמשרד הבריאות קיבל את טענות הפורום. מכתב גרוטו רופאים צרפת
מכתב משרד הבריאות קהלת
  מכתב גרוטו 2-7-17 – הסכמת משרד הבריאות להכרה בבוגרי שש שנים בצרפת

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות