Search
Close this search box.

ראיון עם פרופ’ משה קופל על דת ומדינה

פטיש בית משפט
בראיון לכתב-העת Mosaic מתייחס פרופ’ משה קופל לשאלת הפרדת הדת מהמדינה ומסביר כי כשהדת מנוהלת על ידי הממשלה הפגיעה היא בדת. כיצד מדינת ישראל יכולה להיות מדינה יהודית ובה בעת שהיהדות לא תנוהל על ידי המדינה? גם לכך עונה פרופ’ קופל ברא.   המאמר המלא בעברית מופיע באתר מידה

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות