Search
Close this search box.

תגובתנו לכתבה בכאן 11

צילומסך מתוך "זמן אמת" כאן 11

ביום 16.5.2023 שודר בערוץ כאן 11 סרטו של אסף ליברמן ו”זמן אמת” על פורום קהלת. פתחנו את דלתותינו בפני נציגי תאגיד השידור הציבורי מתוך תקווה לסיקור מעמיק והוגן. לצערנו, התוצר משקף את הבחירה של עורכי הסרט להמשיך במגמה של כמה כלי תקשורת שקדמו להם, ליצור תבהלה מפני גוף חברה אזרחית השואף לקדם ביושר וכמיטב הבנתו את טובת אזרחי מדינת ישראל. לדעתנו הדבר אינו מועיל או תורם לשיח הציבורי. עמדותיהם של חוקרי ועמיתי הפורום מפורסמות בניירות המדיניות הזמינים באתר הפורום, במזכרים פומביים המוגשים לוועדות הכנסת ולגופים ציבוריים. המעיין בהם יוכל ללמוד על השאיפה לקדם את כלכלת ישראל ואת רווחת כלל תושביה, להוזיל את יוקר המחייה, לפשט הליכים בירוקרטיים מכבידים ולהעצים כוחו של האזרח בשותפות בהליך הפוליטי. הפורום מקדם בברכה כל שיח ענייני באשר לדרך להגשמת המטרות הללו.


מסגרת זו איננה מאפשרת התייחסות לכל הסוגיות שהסרט נגע בהן, ובפרט לעריכה המגמתית. אנחנו סומכים על התבונה והביקורתיות של הצופים, אולם מצאנו לנכון להגיב בכמה נושאים:

באשר לרגולציה על מעונות היום, פורום קהלת לא הציג עמדה השוללת פיקוח. מדור רגולציה ניתח באופן מפורט אילו הצעות משיתות עלויות כבדות ביותר ולכן מומלץ שלא לקבלן, ואילו הצעות הן סבירות חרף עלותן. בניגוד למוצג בסרט, דרישת קורס עזרה ראשונה למטפלות סווגה בנייר העמדה של הפורום כדרישה ראויה. המלצתו המרכזית של הפורום, שגם התקבלה, הייתה כי המדינה תממן את ההדרכה החינוכית למעונות כדי לוודא שאכן תתקיים, לאור ראיות שביכולתה לצמצם תופעות של הזנחה והתעללות.

בסרט נאמר גם שד”ר מיכאל שראל הגיש בשנת 2018 לוועדה ציבורית נתון של 4,000 ממתינים לדיור ציבורי של משרד השיכון, בעוד המספר לשיטת מערכת “זמן אמת” עמד על כ-30,000 ממתינים. מבירור שקיימנו עולה שד”ר שראל צדק, והמספר שבחרו להציג עורכי הסרט איננו רלוונטי בהקשר שבו הוצג.

בסרט נאמר כי ראשי ומיסדי הפורום כלל לא רצו לעסוק בתחום הכלכלי והדבר נכפה עליהם מבחוץ – אלו דברים חסרי שחר.

באשר ליחס למערכת המשפט ולבית המשפט העליון, הפורום מציע מזה שנים רבות לקדם שינויים לטובת השגת איזון טוב יותר בין שלוש רשויות השלטון. פרסמנו בעניין זה מחקרים ומאמרים רבים. על רקע הרושם המטעה שעלול לעלות בעניין זה מאמירות שעורכי הסרט בחרו להציג (מחוץ להקשרן), חשוב להדגיש את המובן מאליו – הפורום, חוקריו ועמיתיו רוחשים כבוד רב לכל מוסדות השלטון בישראל ובתוכם למערכת המשפט ולבית המשפט העליון. אנו מכירים ומוקירים את חשיבות תפקידו של בית המשפט העליון בשמירה על שלטון החוק וזכויות האדם, וסבורים כי בית משפט חזק ועצמאי הוא תנאי יסוד למדינה דמוקרטית. מוטב למקד את השיח הציבורי בשאלת האיזון הראוי בין הרשויות ולא להציג את המתח כעניין בינארי.

נמשיך לפעול לטובת אזרחי ישראל, ובפרט לטובת חיזוק אופייה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, לטובת כלכלה משגשגת, חירות לפרט, ודמוקרטיה ייצוגית איתנה ומאוזנת. נמשיך לעשות זאת ככל ארגוני החברה האזרחית המשפיעים בישראל, באמצעות פרסום מחקרים וניירות מדיניות, קשר עם נבחרי ציבור, פעילות בבתי המשפט והופעות בוועדות הכנסת ובתקשורת.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות