Search
Close this search box.

6 עובדות על חוק יסוד הלאום

דמוקרטיות אחרות מעגנות את אופיין הלאומי בחקיקה, מזכירות את הקשר לתפוצות. חוק יסוד הלאום נותן למגילת העצמאות ביטוי בחקיקה ועוד עובדות והמלצה

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות