Search
Close this search box.

אמירה חשובה בעד החירות

לפני כמה שנים הוגשה תובענה ייצוגית בה דרשו התובעים להפוך את כל שליחי וולט לעובדים. כחלק מהקידום של עקרונות חירות הפרט, פורום קהלת הצטרף להליך, וייצג שליחים שביקשו לשמור על העצמאות שלהם, ולעבוד מתי שהם רוצים ואיך שהם רוצים. לשיטתנו, יש לכבד את בחירתם של העובדים ולהמנע מפטרנליזם שפוגע בכל הצדדים וזאת כאשר עובדים מצהירים בדיון באופן מפורש שטוב להם במצב הקיים ומתנגדים לשינויו.

התיק התגלגל עד בית הדין הארצי לעבודה, שביקש לקבל גם את עמדת היועץ המשפטי לממשלה. עמדת היועמ”ש הוגשה לאחרונה, והיא אימצה את הטענות שלנו, לפיהן אין לכפות על שליחי וולט מעמד שהם לא רוצים, ושיש לתת לכל עובד את הזכות לבחור את צורת ההעסקה שלו.

לקראת חג החירות חשוב לזכור גם את חשיבות החופש של העובדים והמעסיקים לבחור את תנאי ההתקשרות ביניהם.

Author

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות