Search
Close this search box.

ד”ר אשר מאיר

ד”ר אשר מאיר הוא עמית בכיר בפורום קהלת. כלכלן, מרצה בכיר בכלכלה בבית ספר גבוה לטכנולוגיה בירושלים. המחקר האקדמאי של ד”ר מאיר מתמקד בחדלות פירעון צרכנית, ובכלל זה מדיניות פשיטת רגל אישית ומשכנתאות. מחוץ לאקדמיה הוא עבד בעבר בצוות של מועצת היועצים הכלכליים של ארה”ב, ואצל הNBER, הבנק העולמי, וככלכלן במגזר הפרטי.

פרסומים קשורים

תוכן נוסף

תפריט נגישות