Search
Close this search box.

דיון בעליון: לראש הממשלה שיקול דעת לסרב ליועמ"ש

לפני כחודש הודיע ראש הממשלה, מתוקף תפקידו כממלא מקום שר החינוך, כי הוא לא מאשר את הרכב הוועדות שהוצעו על ידי פקידי משרד החינוך לבחירת הזוכים בפרס ישראל. ראש הממשלה ציין כי "במשך השנים מונו לוועדות גורמים קיצוניים, ופחות מדיי נציגים אותנטיים של הציבור". ראש הממשלה הוסיף כי "המצב שבו קבוצה קטנה סגורה וקיצונית מעבירה את המקל מיד ליד חייב להשתנות. פרס ישראל הוא של כל עם ישראל". מספר ימים לאחר מכן הודיע ראש הממשלה כי הוא נעתר להוראתו של היועץ המשפטי ומאשר את הרכבי הוועדות, כפי שהוצעו בתחילה. לפי תקנון פרס ישראל, מחויב שר החינוך להפעיל שיקול דעת בהרכבת ועדות הפרס, ובעתירת פורום קהלת נטען כי שיקול דעת שכזה לא הופעל, בעקבות ציות ראש הממשלה ליועץ המשפטי. בעתירה נטען כי בלי קשר לשאלה אם ההחלטה על שינוי הרכב הוועדות היתה טובה או לא, אין לקבל מצב שבו נכפה על ראש ממשלה ושר בישראל להימנע מלהפעיל את שיקול דעתו. היועץ המשפטי אינו יכול לשלול את הסמכות הנתונה לפי התקנון לראש הממשלה, ואת החובה להפעיל שיקול דעת ולא לפעול כחותמת גומי לפי המלצות של דרג פקידותי.   עו"ד אריאל ארליך, ראש מחלקת הליטיגציה בפורום קהלת אמר כי: "אם ראש הממשלה היה מחויב לציית ליועמ"ש, המשמעות היא שבניגוד לחוק לא הופעל שיקול הדעת. אם אכן הופעל שיקול דעת, המשמעות היא שראש הממשלה אינו חייב לציית להנחיות היועמ"ש. בשורה התחתונה, נציג המדינה הודיע כי ראש הממשלה הפעיל שיקול דעת עצמאי, ונראה כי בית המשפט סבור כי כך היה עליו לעשות."       עתירת פורום קהלת לבג"ץ בעניין פרס ישראל   נספחי העתירה   תגובה מקדמית של פרקליטות המדינה לעתירה

I removed from here a Loop Grid called  Type Posts and Template called Elementor  Loop Writer – small template.

Advanced query options: dynamic related posts

פורום קהלת

תוכן נוסף

More

פורום קהלת

תפריט נגישות