Search
Close this search box.

ד”ר אייל צור

אייל צור הינו עמית בכיר בפורום קהלת ודוקטור למדע המדינה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים. הוא בעל תואר בוגר במדע המדינה ובלימודי האסלאם והמזרח התיכון (בהצטיינות) ותואר מוסמך במדע המדינה (בהצטיינות) מהאוניברסיטה העברית. בטרם הגעתו לפורום עבד אייל במסגרת ועדת מגידור לבחינת מבנה הממשל בישראל (ועדת מגידור), והיה עוזר מחקר באוניברסיטה העברית, במכון ירושלים לחקר ישראל ובמכון הישראלי לדמוקרטיה. במסגרת מחקריו הוא עסק בתחומים שונים: פוליטיקה ישראלית, פוליטיקה צרפתית, יחסי ישראל ויהדות העולם, ביטחון לאומי ודמוקרטיה ועוד. כמו כן, הוא שימש עוזר הוראה באוניברסיטה העברית ובמרכז הבינתחומי בהרצליה. פרסומיו כוללים, בין השאר, את הספר “למען ציון לא אחשה: יחס יהדות התפוצה לירושלים” יחד עם פרופ’ גבי שפר, שני מאמרים יחד עם פרופ’ אורן ברק אודות האליטה הצבאית של ישראל, ומאמר אודות ייצוגם המספרי של יוצאי מדינות ערב באספה הלאומית של צרפת, המבוססת על עבודת המוסמך שלו.

פרסומים קשורים

תוכן נוסף

תפריט נגישות