Search
Close this search box.

יונתן סורוצקין

יונתן סורוצקין הוא עמית מחקר בפורום קהלת בכלכלה, ומוביל את הצוות המיקרו כלכלי, מחקריו עוסקים בקשרים בין תחבורה ודיור, יוקר המחיה ומעורבות ממשלתית בשוק. יונתן עוסק במדיניות ציבורית שנים רבות, בין השאר ביעוץ לחברי כנסת, שרים וקובעי מדיניות. יונתן הוא ראש מטה הליכוד ובעבר כיהן כראש האגף הכלכלי החברתי של המפלגה. במקביל לעבודתו בפורום קהלת, יונתן הוא CTO של קרן הון סיכון Champel Capital

פרסומים קשורים

תוכן נוסף

תפריט נגישות